Gizlilik Politikası

1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel notlar

Aşağıdaki bildirimler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz her türlü veridir. Veri koruma konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen bu metnin altında listelenen gizlilik politikamıza bakın.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesindeki veri toplamadan kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Web sitesi operatörünün iletişim bilgilerini bu veri koruma beyanında "Veri denetleyicisi hakkında bilgiler" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar çoğunlukla teknik verilerdir (örn. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Bu ve veri koruma konusundaki diğer sorularınızla ilgili olarak istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü taraf analiz araçları ve gereçleri

Bu web sitesini ziyaret ederken, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. barındırma

Strato

Web sitemizi Strato ile barındırıyoruz. Sağlayıcı Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlin'dir (bundan böyle "Strato" olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Strato IP adresleriniz de dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını toplar.

Daha fazla bilgi için lütfen Strato'nun gizlilik politikasına bakın: https://www.strato.de/datenschutz/.

Strato'nun kullanımı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitemizin en güvenilir şekilde sunulması konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İş işlemleri

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (AVV) konusunda bir sözleşme imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlar.

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımında (örn. e-posta ile iletişim) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesi için veri denetleyicisi:

Rolf Müller
Turmstraße 1
72351 Geislingen

Telefon: +49 7428 9188869
E-posta: info@mueller-wrh.de

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, verilerin işlenme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri); ikinci durumda, veriler bu nedenler artık geçerli olmadığında silinecektir.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımına ilişkin not

Diğer şeylerin yanı sıra, ABD'de veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçlar aktifse, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB'dekine benzer bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür ve siz bir veri sahibi olarak buna karşı yasal işlem başlatamazsınız. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin istihbarat servisleri) izleme amacıyla ABD sunucularında bulunan verilerinizi işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz bulunmamaktadır.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Belirli durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F DSGVO, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE HERHANGI BIR ZAMANDA KIŞISEL VERILERINIZIN IŞLENMESINE ITIRAZ ETME HAKKINA SAHIPSINIZ; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFILLEME IÇIN DE GEÇERLIDIR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU VERİ KORUMA BEYANINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ HALİNDE, MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN İŞLEME İÇİN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN İLERİ SÜRÜLMESİ, UYGULANMASI VEYA SAVUNULMASI AMACINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ (VERİ KORUMA KANUNU MADDE 21(1) KAPSAMINDA İTİRAZ)

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, SÖZ KONUSU PAZARLAMA AMACIYLA SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE BAĞLANTILI OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR İTIRAZ ETMENIZ HALINDE, KIŞISEL VERILERINIZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (DSGVO MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA ITIRAZ).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devlet'teki bir denetim makamına itiraz etme hakkına sahip olacaktır. İtiraz hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

SSL veya TLS şifreleme

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

Bilgi, silme ve düzeltme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve varsa bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla ve kişisel veriler konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemeyi kısıtlama hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. Doğrulama süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmişse/gerçekleşiyorsa, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal talepleri uygulamak, savunmak veya uygulamak için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • DSGVO Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanmanın yanı sıra - yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin açıkça talep edilmemiş reklam ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesi için kullanılması işbu belge ile yasaklanmıştır. Sayfaların operatörleri, spam e-postalar gibi istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımızda "çerezler" kullanılmaktadır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve terminal cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) son cihazınızda saklanır. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklı kalır.

Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde terminal cihazınızda üçüncü taraf şirketlerden gelen çerezler de saklanabilir (üçüncü taraf çerezleri). Bunlar, bizim veya sizin üçüncü taraf şirketin belirli hizmetlerini kullanmanızı sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını değerlendirmek veya reklam göstermek için kullanılır.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (işlevsel çerezler, örneğin alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örneğin web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler, başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, DSGVO Madde 6 (1) lit. f temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin saklanması için onay talep edilmişse, söz konusu çerezlerin saklanması yalnızca bu onaya dayanır (DSGVO Madde 6 paragraf 1 litre a); onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.

Çerezlerin üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılması durumunda, bu veri koruma beyanı çerçevesinde sizi bu konuda ayrıca bilgilendireceğiz ve gerekirse onayınızı talep edeceğiz.

Kullanıcı Merkezli Rıza

Bu web sitesi, son cihazınızda belirli çerezlerin depolanması veya belirli teknolojilerin kullanılması için onayınızı almak ve bunu veri korumasına uygun bir şekilde belgelemek için Usercentrics'in onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Münih, Almanya, web sitesidir: https://usercentrics.com/de/ (bundan sonra "Usercentrics" olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, aşağıdaki kişisel veriler Usercentrics'e aktarılır:

  • Onay(lar)ınız veya onay(lar)ınızın iptali
  • IP adresiniz
  • Tarayıcınız hakkında bilgi
  • Terminaliniz hakkında bilgi
  • Web sitesini ziyaret ettiğiniz zaman

Ayrıca Usercentrics, size verilen onayları veya bunların iptalini tahsis edebilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi talep edene, Usercentrics çerezini kendiniz silene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal depolama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Usercentrics, belirli teknolojilerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının c bendidir.

İş işlemleri

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (AVV) konusunda bir sözleşme imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlar.

İletişim formu

Bize iletişim formu aracılığıyla soru gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayız.

Bu verilerin işlenmesi, talebinizin bir sözleşmenin ifasıyla ilgili olması veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde DSGVO Madde 6 (1) b bendine dayanmaktadır. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (Madde 6 (1) (f) DSGVO) veya talep edilmişse onayınıza (Madde 6 (1) (a) DSGVO) dayanmaktadır.

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizi işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

5. anali̇z araçlari ve reklamcilik

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri web sitemize entegre etmemizi sağlayan bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler gerçekleştirmez. Yalnızca kendisi aracılığıyla entegre edilen araçları yönetmeye ve oynatmaya yarar. Ancak Google Etiket Yöneticisi IP adresinizi toplar ve bu adres Google'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana şirketine de iletilebilir.

Google Tag Manager'ın kullanımı DSGVO Madde 6 (1) f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve karmaşık olmayan bir şekilde entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Bunu yaparken, web sitesi operatörü sayfa görüntülemeleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya son cihazına atanan bir profilde özetlenebilir.

Ayrıca, Google Analytics, diğer şeylerin yanı sıra fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydetmemize olanak tanır. Ayrıca, Google Analytics toplanan veri setlerini tamamlamak için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizinde makine öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımı hakkında toplanan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Bu analiz aracının kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse (örn. çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP anonimleştirme

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'nın diğer sözleşme ülkelerinde kısaltıldığı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır. Bu web sitesinin operatörü adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi operatörüne web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanacaktır. Google Analytics'in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Tarayıcı eklentisi

Aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerinizin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google Analytics'te demografik özellikler

Bu web sitesi, Google reklam ağı dahilinde web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamları gösterebilmek için Google Analytics'in "demografik özellikler" işlevini kullanır. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarının yanı sıra üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla devre dışı bırakabilir veya "Veri toplamaya itiraz" maddesinde gösterildiği gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

İş işlemleri

Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Depolama süresi

Google tarafından kullanıcı ve etkinlik düzeyinde saklanan ve çerezlere, kullanıcı tanımlayıcılarına (örn. kullanıcı kimliği) veya reklam kimliklerine (örn. DoubleClick çerezleri, Android reklam kimliği) bağlı veriler 14 ay sonra anonimleştirilir veya silinir. Ayrıntılar aşağıdaki bağlantıda bulunabilir: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Bu web sitesi Hotjar kullanmaktadır. Sağlayıcı Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Avrupa (Web sitesi: https://www.hotjar.com).

Hotjar, bu web sitesindeki kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Hotjar ile diğer şeylerin yanı sıra fare hareketlerinizi, kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Hotjar ayrıca fare imlecinin belirli bir noktada ne kadar süre kaldığını da belirleyebilir. Bu bilgilerden Hotjar, web sitesi ziyaretçisi tarafından hangi web sitesi alanlarının tercihen görüntülendiğini belirlemek için kullanılabilecek ısı haritaları oluşturur.

Ayrıca, bir sayfada ne kadar kaldığınızı ve sayfayı ne zaman terk ettiğinizi belirleyebiliriz. Ayrıca bir iletişim formundaki girişlerinizi hangi noktada terk ettiğinizi de belirleyebiliriz (dönüşüm hunileri olarak adlandırılır).

Buna ek olarak, Hotjar web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirim almak için kullanılabilir. Bu işlev, web sitesi operatörünün web tekliflerini iyileştirmeye hizmet eder.

Hotjar, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojiler kullanır (örn. çerezler veya cihaz parmak izi kullanımı).

Bu analiz aracının kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse (örn. çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Hotjar'ı devre dışı bırak

Hotjar tarafından veri toplanmasını devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oradaki talimatları izleyin: https://www.hotjar.com/opt-out

Hotjar'ın her tarayıcı veya son cihaz için ayrı ayrı devre dışı bırakılması gerektiğini lütfen unutmayın.

Hotjar ve toplanan veriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıdan Hotjar'ın gizlilik politikasına bakın: https://www.hotjar.com/privacy

İş işlemleri

Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile sipariş işleme (AVV) konusunda bir sözleşme imzaladık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve sağlayıcının web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza uygun olarak ve GDPR'ye uygun olarak işlemesini sağlar.

Google Reklamları

Web sitesi operatörü Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın bir çevrimiçi reklamcılık programıdır.

Google Ads, kullanıcı Google'da belirli arama terimlerini girdiğinde Google arama motorunda veya üçüncü taraf web sitelerinde reklam göstermemizi sağlar (anahtar kelime hedefleme). Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verilerine (örn. konum verileri ve ilgi alanları) dayanarak hedefli reklamlar oynatılabilir (hedef grup hedefleme). Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın ilgili tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri niceliksel olarak değerlendirebiliriz.

Google Ads kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hizmet ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamak için meşru bir menfaate sahiptir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense

Bu web sitesi, reklamları entegre etmek için bir hizmet olan Google AdSense'i kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Adsense'in yardımıyla sitemizde üçüncü taraf şirketlerin hedefli reklamlarını görüntüleyebiliyoruz. Reklamların içeriği, Google'ın önceki kullanıcı davranışlarınıza dayanarak belirlediği ilgi alanlarınıza dayanmaktadır. Ayrıca, konumunuz, ziyaret ettiğiniz web sitesinin içeriği veya girdiğiniz Google arama terimleri gibi bağlamsal bilgiler de uygun reklamın seçilmesinde dikkate alınır.

Google AdSense çerezler, web işaretçileri (görünmez grafikler) ve benzer tanıma teknolojileri kullanır. Bu, bu sayfalardaki ziyaretçi trafiği gibi bilgileri değerlendirmek için kullanılabilir.

Google Adsense tarafından bu web sitesinin kullanımı (IP adresiniz dahil) ve reklam biçimlerinin sunulması hakkında toplanan bilgiler, Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunuculara iletilecek ve burada saklanacaktır. Bu bilgiler Google tarafından Google'ın sözleşmeli ortaklarına aktarılabilir. Ancak Google, IP adresinizi sizin tarafınızdan saklanan diğer verilerle birleştirmeyecektir.

AdSense kullanımı DSGVO'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamak için meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Yeniden Pazarlama

Bu web sitesi Google Analytics Remarketing işlevlerini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Remarketing, sizi belirli reklam hedef gruplarında sınıflandırmak ve daha sonra diğer çevrimiçi teklifleri (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme) ziyaret ettiğinizde size uygun reklam mesajlarını oynatmak için web sitemizdeki kullanıcı davranışınızı (örneğin belirli ürünlere tıklama) analiz eder.

Ayrıca, Google Remarketing ile oluşturulan reklam hedef grupları Google'ın cihazlar arası işlevleriyle ilişkilendirilebilir. Bu şekilde, bir uç cihazdaki (örneğin cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına dayalı, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, başka bir uç cihazınızda (örneğin tablet veya PC) da görüntülenebilir.

Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kişiselleştirilmiş reklamlara itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Remarketing kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamak konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Daha fazla bilgi ve veri koruma hükümleri Google'ın şu adresteki veri koruma beyanında bulunabilir: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Müşteri eşleştirmesi ile hedef grup oluşturma

Hedef gruplar oluşturmak için, diğer şeylerin yanı sıra, Google Remarketing'in müşteri eşleştirmesini kullanıyoruz. Bu süreçte, müşteri listelerimizdeki belirli müşteri verilerini (örn. e-posta adresleri) Google'a aktarıyoruz. Söz konusu müşteriler Google kullanıcısıysa ve Google hesaplarında oturum açmışlarsa, Google ağı içinde (örneğin YouTube, Gmail veya arama motorunda) eşleşen reklam mesajları gösterilir.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Conversion Tracking kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google dönüşüm takibi sayesinde, Google ve biz kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelerin ne sıklıkla tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sıkça görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama için çerezleri veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır.

Google dönüşüm izlemenin kullanımı DSGVO Madde 6 (1) f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse (örn. çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pikseli

Bu web sitesi, dönüşümleri ölçmek için Facebook'un ziyaretçi eylem pikselini kullanır. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'a göre toplanan veriler ABD'ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Bu şekilde, bir Facebook reklamına tıklayarak sağlayıcının web sitesine yönlendirildikten sonra sayfa ziyaretçilerinin davranışları izlenebilir. Bu, Facebook reklamlarının etkinliğinin istatistiksel ve pazar araştırması amacıyla değerlendirilmesine ve gelecekteki reklam önlemlerinin optimize edilmesine olanak tanır.

Toplanan veriler, bu web sitesinin operatörü olarak bizim için anonimdir, kullanıcıların kimliği hakkında herhangi bir sonuç çıkaramayız. Bununla birlikte, veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiline bir bağlantı mümkündür ve Facebook verileri kendi reklam amaçları için kullanabilir. Facebook Veri Kullanım Politikası kullanabilir. Bu, Facebook'un Facebook sayfalarında ve Facebook dışında reklam göstermesini sağlar. Bu veri kullanımı, site operatörü olarak bizim tarafımızdan etkilenemez.

Facebook Pixel kullanımı DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, sosyal medya da dahil olmak üzere etkili reklam önlemleri konusunda meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edilmişse (örn. çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplandığı ve Facebook'a iletildiği sürece, biz ve Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda bu veri işlemeden müştereken sorumluyuz (Madde 26 DSGVO). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. İletimden sonra Facebook tarafından gerçekleştirilen işleme, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortaklaşa üzerimize düşen yükümlülükler, ortak bir işleme sözleşmesinde belirlenmiştir. Anlaşma metnini şu adreste bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracını kullanırken gizlilik bilgilerini sağlamaktan ve aracın web sitemizde gizlilik açısından güvenli bir şekilde uygulanmasından biz sorumluyuz. Facebook ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili veri sahibi haklarını (örneğin bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Veri sahibi haklarını bizimle paylaşırsanız, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

Gizliliğinizi koruma hakkında daha fazla bilgiyi Facebook'un gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca, aşağıdaki Reklam Ayarları alanındaki "Özel Kitleler" yeniden pazarlama işlevini de kullanabilirsiniz https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen devre dışı bırak. Bunu yapmak için Facebook'ta oturum açmış olmanız gerekir.

Bir Facebook hesabınız yoksa, Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği web sitesinde Facebook'un kullanıma dayalı reklamcılığını devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Bülten

Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak isterseniz, sizden bir e-posta adresinin yanı sıra belirtilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. Diğer veriler toplanmayacak veya sadece gönüllülük esasına göre toplanacaktır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen veriler yalnızca sizin rızanız temelinde işlenir (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 Bent a). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların bülten gönderimi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin bültendeki "abonelikten çık" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme faaliyetlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Haber bülteni almak amacıyla sağladığınız veriler, haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten veya amaç ortadan kalktıktan sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. DSGVO Madde 6 (1) lit. f uyarınca meşru menfaatimiz kapsamında kendi takdirimize bağlı olarak e-posta adreslerini bülten dağıtım listemizden silme veya engelleme hakkımızı saklı tutarız.

Tarafımızdan başka amaçlarla saklanan veriler bundan etkilenmez.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıktıktan sonra, e-posta adresiniz tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından gelecekteki postaları önlemek için gerekirse bir kara listede saklanacaktır. Kara listedeki veriler yalnızca bu amaç için kullanılacak ve diğer verilerle birleştirilmeyecektir. Bu, hem sizin çıkarınıza hem de bülten gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusundaki çıkarımıza hizmet eder (DSGVO Madde 6 Paragraf 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Çıkarlarınız meşru menfaatimizden daha ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

7. eklentiler ve araçlar

Font Awesome (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin düzgün görüntülenmesi için Font Awesome kullanmaktadır. Font Awesome yerel olarak yüklenir. Fonticons, Inc. sunucularına bir bağlantı gerçekleşmez.

Font Awesome hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresteki Font Awesome Gizlilik Politikası'na bakın: https://fontawesome.com/privacy.

Google Haritalar

Bu site Google Maps harita hizmetini kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse, Google, tek tip yazı tipi görüntüleme amacıyla Google Web Fonts'u kullanabilir. Google Haritalar'ı çağırdığınızda, tarayıcınız metinleri ve yazı tiplerini doğru görüntülemek için gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler.

Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin bulunmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Bu, DSGVO Madde 6 (1) fıkra f anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

ABD'ye veri aktarımı AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Bu web sitesinde "Google reCAPTCHA" (bundan böyle "reCAPTCHA" olarak anılacaktır) kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

reCAPTCHA'nın amacı, bu web sitesindeki veri girişinin (örneğin bir iletişim formunda) bir insan tarafından mı yoksa otomatik bir program tarafından mı yapıldığını kontrol etmektir. Bu amaçla reCAPTCHA, web sitesi ziyaretçisinin davranışını çeşitli özellikler temelinde analiz eder. Bu analiz, web sitesi ziyaretçisi web sitesine girer girmez otomatik olarak başlar. Analiz için reCAPTCHA çeşitli bilgileri (örneğin IP adresi, web sitesi ziyaretçisinin web sitesinde geçirdiği süre veya kullanıcı tarafından yapılan fare hareketleri) değerlendirir. Analiz sırasında toplanan veriler Google'a iletilir.

reCAPTCHA analizleri tamamen arka planda çalışır. Web sitesi ziyaretçileri bir analizin gerçekleştiği konusunda bilgilendirilmez.

Verilerin saklanması ve analizi DSGVO Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, web tekliflerini kötüye kullanılan otomatik casusluktan ve SPAM'den korumak için meşru bir menfaate sahiptir. İlgili bir onay talep edildiği sürece, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a DSGVO temelinde gerçekleştirilir; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

Google reCAPTCHA hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılarda yer alan Google Gizlilik Politikası ve Google Hizmet Şartları'na bakın: https://policies.google.com/privacy?hl=de ve https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. e-Ticaret ve ödeme sağlayıcıları

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri)

Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin kurulması, içeriği veya değiştirilmesi için gerekli oldukları ölçüde toplar, işler ve kullanırız (envanter verileri). Bu, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren DSGVO Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde yapılır. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca kullanıcının hizmeti kullanmasını sağlamak veya kullanıcıyı faturalandırmak için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız.

Toplanan müşteri verileri, siparişin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yasal saklama süreleri bundan etkilenmez.