Tietosuojakäytäntö

1. tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä huomautuksia

Seuraavissa ilmoituksissa annetaan yksinkertainen yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin alla olevasta tietosuojakäytännöstämme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Verkkosivuston ylläpitäjän yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojaselosteen kohdasta "Tietoja rekisterinpitäjästä".

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka annat yhteydenottolomakkeella.

Tietotekniikkajärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. Internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään verkkosivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän ja muiden tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Kolmannen osapuolen analyysityökalut ja -välineet

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. hosting

Strato

Me isännöimme verkkosivustoamme Straton kanssa. Palveluntarjoaja on Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berliini (jäljempänä "Strato"). Kun vierailet verkkosivustollamme, Strato kerää erilaisia lokitiedostoja, mukaan lukien IP-osoitteesi.

Lisätietoja on Straton tietosuojakäytännössä: https://www.strato.de/datenschutz/.

Straton käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Meillä on oikeutettu etu verkkosivustomme luotettavimpaan esitystapaan. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Työtehtävien käsittely

Olemme tehneet edellä mainitun palveluntarjoajan kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä (AVV). Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että palveluntarjoaja käsittelee verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja

Tietosuoja

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

Rolf Müller
Turmstraße 1
72351 Geislingen

Puhelin: +49 7428 9188869
Sähköposti: info@mueller-wrh.de

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Varastointiaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole määritelty tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan sen jälkeen, kun nämä syyt ovat lakanneet olemasta voimassa.

Tietojen siirtoa Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin koskeva huomautus

Käytämme muun muassa Yhdysvalloissa tai muissa kolmansissa maissa sijaitsevien yritysten tarjoamia työkaluja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaan turvallisia. Jos nämä työkalut ovat aktiivisia, henkilötietosi voidaan siirtää näihin kolmansiin maihin ja käsitellä siellä. Haluamme huomauttaa, että näissä maissa ei voida taata EU:n tasoa vastaavaa tietosuojan tasoa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröity voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Yhdysvaltojen viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat pysyvästi tietojasi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksiin. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

Tietojen käsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruuttamiseen asti suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen peruutus ei vaikuta.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F DSGVO, SINULLA ON OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ MILLOIN TAHANSA ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYÄ KOSKEVA OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYLLE ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU PERUSTE, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELYÄ KÄYTETÄÄN OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN ESITTÄMISEEN, TOTEUTTAMISEEN TAI PUOLUSTAMISEEN (TIETOSUOJALAIN 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (DSGVO 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTUS).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän vakinainen asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomuksen tapahtumapaikka sijaitsee. Muutoksenhakuoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus

Turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu "http://" muotoon "https://" ja että selaimen rivillä näkyy lukkosymboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus saada milloin tahansa vapaasti tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa nämä tiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä tarkoitusta varten ja jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietoihin liittyen.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit tehdä tämän ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tallentamiemme henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Tarkistuksen ajan sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
  • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos olet esittänyt DSGVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisen vastalauseen, sinun ja meidän etujemme välinen tasapaino on otettava huomioon. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole vielä päätetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja voidaan - sen lisäksi, että ne tallennetaan - käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

Mainossähköpostien vastustaminen

Jäljennösvelvoitteen puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttö sellaisen mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen, jota ei ole nimenomaisesti pyydetty, on kielletty. Sivujen ylläpitäjät pidättävät nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos mainostietoa, kuten roskapostia, lähetetään pyytämättä.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, eivätkä ne aiheuta vahinkoa päätelaitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) päätelaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Joissakin tapauksissa päätelaitteeseesi voidaan tallentaa myös kolmannen osapuolen yritysten evästeitä, kun siirryt sivustollemme (kolmannen osapuolen evästeet). Näiden avulla me tai sinä voit käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen yrityksen palveluita (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä käytetään käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainonnan näyttämiseen.

Evästeet, joita tarvitaan sähköisen viestintäprosessin suorittamiseen (välttämättömät evästeet) tai tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseen (toiminnalliset evästeet, esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkokävijöiden mittaamiseksi), tallennetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, ellei muuta oikeusperustaa ole mainittu. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseen palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, kyseisten evästeiden tallentaminen perustuu yksinomaan tähän suostumukseen (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos poistat evästeet käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Jos kolmannet osapuolet käyttävät evästeitä tai analyysitarkoituksiin, ilmoitamme siitä erikseen tämän tietosuojaselosteen puitteissa ja pyydämme tarvittaessa suostumustasi.

Suostumus käyttäjäkeskeisten kanssa

Tämä verkkosivusto käyttää Usercentricsin suostumustekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja dokumentoidakseen tämän tietosuojan mukaisella tavalla. Tämän tekniikan toimittaja on Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Saksa, verkkosivusto: https://usercentrics.com/de/ (jäljempänä 'Usercentrics').

Kun siirryt verkkosivustollemme, seuraavat henkilötiedot siirretään Usercentricsille:

  • Suostumuksesi tai suostumuksesi peruuttaminen.
  • IP-osoitteesi
  • Tiedot selaimestasi
  • Tietoja päätelaitteestasi
  • Verkkosivustolla käynnin ajankohta

Lisäksi Usercentrics tallentaa evästeen selaimeesi, jotta voimme osoittaa sinulle annetut suostumukset tai niiden peruuttamisen. Näin kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, poistat Usercentricsin evästeen itse tai tietojen säilytyksen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säilytysvelvoitteet eivät vaikuta tähän.

Usercentricsin avulla hankitaan lakisääteinen suostumus tiettyjen tekniikoiden käyttöön. Tämän oikeusperusta on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Työtehtävien käsittely

Olemme tehneet edellä mainitun palveluntarjoajan kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä (AVV). Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että palveluntarjoaja käsittelee verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen tiedustelujen tehokasta käsittelyä (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet kyselysi). Pakolliset oikeudelliset säännökset - erityisesti säilytysajat - eivät vaikuta tähän.

5. analyysivälineet ja mainonta

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastointityökaluja ja muita tekniikoita verkkosivuillemme. Google Tag Manager ei itse luo käyttäjäprofiileja, ei tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Se palvelee ainoastaan sen kautta integroitujen työkalujen hallintaa ja toistoa. Google Tag Manager kerää kuitenkin IP-osoitteesi, joka voidaan myös siirtää Googlen emoyhtiölle Yhdysvaltoihin.

Google Tag Managerin käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu eri työkalujen nopeaan ja mutkattomaan integrointiin ja hallintaan verkkosivustollaan. Siltä osin kuin asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkosanalyysipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analyticsin avulla verkkosivuston ylläpitäjä voi analysoida verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä. Sivuston ylläpitäjä saa tällöin erilaisia käyttötietoja, kuten sivulataukset, vierailun kesto, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Google voi tiivistää nämä tiedot profiiliin, joka on osoitettu käyttäjälle tai hänen päätelaitteelleen.

Lisäksi Google Analyticsin avulla voimme tallentaa muun muassa hiiren ja vierityksen liikkeet ja klikkaukset. Lisäksi Google Analytics käyttää erilaisia mallinnusmenetelmiä täydentääkseen kerättyjä tietokokonaisuuksia ja käyttää koneoppimistekniikoita tietojen analysoinnissa.

Google Analytics käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjälki). Googlen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne.

Tämän analyysityökalun käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-osoitteiden anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisointitoiminnon tällä verkkosivustolla. Tämä tarkoittaa, että Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenvaltioissa tai muissa Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltioissa ennen kuin se siirretään Yhdysvaltoihin. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivuston ylläpitäjän puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta ja tarjotakseen verkkosivuston ylläpitäjälle muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja. Selaimesi Google Analyticsin yhteydessä lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Googlen tietoihin.

Selaimen lisäosa

Voit estää Googlea keräämästä ja käsittelemästä tietojasi lataamalla ja asentamalla selainlaajennuksen, joka on saatavilla seuraavasta linkistä: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja siitä, miten Google Analytics käsittelee käyttäjätietoja, on Googlen tietosuojakäytännössä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsissa

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin "demografiset ominaisuudet" -toimintoa voidakseen näyttää sopivia mainoksia verkkosivuston kävijöille Googlen mainosverkostossa. Tämän avulla voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja sivuston kävijöiden iästä, sukupuolesta ja kiinnostuksen kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen kiinnostukseen perustuvasta mainonnasta sekä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kävijätiedoista. Näitä tietoja ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä milloin tahansa Google-tilisi mainosasetusten kautta tai kieltää yleisesti Google Analyticsin keräämät tietosi, kuten kohdassa "Tietojen keräämisen vastustaminen" on esitetty.

Työtehtävien käsittely

Olemme tehneet Googlen kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä ja noudatamme täysin Saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia Google Analyticsin käytössä.

Varastointiaika

Googlen käyttäjä- ja tapahtumatasolla tallentamat tiedot, jotka liittyvät evästeisiin, käyttäjätunnisteisiin (esim. käyttäjätunnus) tai mainostunnisteisiin (esim. DoubleClick-evästeet, Android-mainostunnus), anonymisoidaan tai poistetaan 14 kuukauden kuluttua. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät seuraavasta linkistä: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Tämä verkkosivusto käyttää Hotjaria. Palveluntarjoaja on Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Website: https://www.hotjar.com).

Hotjar on työkalu, jolla analysoidaan käyttäjien käyttäytymistä tällä verkkosivustolla. Hotjarilla voimme tallentaa muun muassa hiiren liikkeet, vieritysliikkeet ja klikkaukset. Hotjar voi myös määrittää, kuinka kauan olet pysynyt hiiren osoitin tietyssä kohdassa. Näistä tiedoista Hotjar luo niin sanottuja lämpökarttoja, joiden avulla voidaan määrittää, mitä verkkosivuston alueita verkkosivuston kävijä katsoo mieluiten.

Lisäksi voimme määrittää, kuinka kauan viivyit sivulla ja milloin poistuit sieltä. Voimme myös määrittää, missä vaiheessa hylkäsit yhteydenottolomakkeelle tekemäsi merkinnät (niin sanotut konversiosuppilot).

Lisäksi Hotjaria voidaan käyttää suoran palautteen saamiseen verkkosivuston kävijöiltä. Tämän toiminnon avulla voidaan parantaa verkkosivuston ylläpitäjän verkkotarjontaa.

Hotjar käyttää tekniikoita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjän käyttäytymisen analysoimiseksi (esim. evästeet tai laitteen sormenjäljen käyttö).

Tämän analyysityökalun käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Hotjarin poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa Hotjarin suorittaman tiedonkeruun käytöstä, napsauta seuraavaa linkkiä ja noudata sen ohjeita: https://www.hotjar.com/opt-out

Huomaa, että Hotjar on poistettava käytöstä erikseen jokaisesta selaimesta tai päätelaitteesta.

Lisätietoja Hotjarista ja kerätyistä tiedoista saat Hotjarin tietosuojakäytännöstä seuraavasta linkistä: https://www.hotjar.com/privacy

Työtehtävien käsittely

Olemme tehneet edellä mainitun palveluntarjoajan kanssa sopimuksen tilausten käsittelystä (AVV). Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että palveluntarjoaja käsittelee verkkosivujemme kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Google-mainokset

Sivuston ylläpitäjä käyttää Google Ads -mainontaa. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, verkkomainontaohjelma.

Google Adsin avulla voimme näyttää mainoksia Googlen hakukoneessa tai kolmannen osapuolen verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanojen kohdentaminen). Lisäksi kohdennettuja mainoksia voidaan esittää Googlen käytettävissä olevien käyttäjätietojen (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) perusteella (kohderyhmäkohdentaminen). Verkkosivuston ylläpitäjänä voimme arvioida näitä tietoja määrällisesti esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat ovat johtaneet mainoksiemme näyttämiseen ja kuinka moni mainos on johtanut vastaaviin klikkauksiin.

Google Adsin käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida palvelutuotteitaan mahdollisimman tehokkaasti.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google AdSense

Tämä verkkosivusto käyttää Google AdSense -palvelua mainosten integroimiseksi. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Adsensen avulla voimme näyttää sivustollamme kolmannen osapuolen yritysten kohdennettuja mainoksia. Mainosten sisältö perustuu kiinnostuksen kohteisiisi, jotka Google määrittää aikaisemman käyttäjäkäyttäytymisesi perusteella. Lisäksi sopivaa mainosta valittaessa otetaan huomioon myös asiayhteyteen liittyvät tiedot, kuten sijaintisi, vierailemasi verkkosivuston sisältö tai kirjoittamasi Google-hakusanat.

Google AdSense käyttää evästeitä, verkkomajakoita (näkymätöntä grafiikkaa) ja vastaavia tunnistustekniikoita. Näiden avulla voidaan arvioida esimerkiksi näiden sivujen kävijäliikennettä.

Google Adsensen keräämät tiedot tämän verkkosivuston käytöstä (mukaan lukien IP-osoitteesi) ja mainosmuotojen toimittamisesta siirretään Googlen Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille ja tallennetaan siellä. Google voi välittää nämä tiedot Googlen sopimuskumppaneille. Google ei kuitenkaan yhdistä IP-osoitettasi muihin tallennettuihin tietoihin.

AdSensen käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida verkkosivustoaan mahdollisimman tehokkaasti. Siltä osin kuin asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsin uudelleenmarkkinoinnin toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Remarketing analysoi käyttäjäkäyttäytymistäsi verkkosivustollamme (esim. tiettyjen tuotteiden klikkaaminen), jotta sinut voidaan luokitella tiettyihin mainonnan kohderyhmiin ja sen jälkeen esittää sinulle sopivia mainosviestejä, kun vierailet muissa verkkotarjouksissa (uudelleenmarkkinointi tai uudelleenkohdentaminen).

Lisäksi Google Remarketingin avulla luodut mainonnan kohderyhmät voidaan yhdistää Googlen laitteiden välisiin toimintoihin. Tällä tavoin kiinnostuksen mukaan räätälöityjä, yksilöllisiä mainosviestejä, jotka on mukautettu sinulle aikaisemman käyttösi ja surffauskäyttäytymisesi perusteella yhdellä päätelaitteella (esim. matkapuhelimella), voidaan näyttää myös toisella päätelaitteellasi (esim. tabletilla tai tietokoneella).

Jos sinulla on Google-tili, voit vastustaa henkilökohtaista mainontaa seuraavan linkin kautta: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Googlen uudelleenmarkkinoinnin käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu markkinoida tuotteitaan mahdollisimman tehokkaasti. Siltä osin kuin asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja ja tietosuojasäännökset löytyvät Googlen tietosuojaselosteesta osoitteessa: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Kohderyhmän muodostaminen ja asiakkaiden yhteensovittaminen

Kohderyhmien luomisessa käytämme muun muassa Google Remarketingin asiakassovitusta. Tässä prosessissa siirrämme tiettyjä asiakastietoja (esim. sähköpostiosoitteita) asiakaslistoistamme Googlelle. Jos kyseiset asiakkaat ovat Googlen käyttäjiä ja kirjautuneet Google-tililleen, heille näytetään vastaavia mainosviestejä Googlen verkostossa (esim. YouTubessa, Gmailissa tai hakukoneessa).

Google Conversion seuranta

Tämä verkkosivusto käyttää Google Conversion Tracking -palvelua. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Googlen konversioseurannan avulla Google ja me voimme tunnistaa, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimia. Voimme esimerkiksi arvioida, mitä verkkosivustomme painikkeita klikattiin kuinka usein ja mitä tuotteita katsottiin tai ostettiin erityisen usein. Näitä tietoja käytetään konversiotilastojen laatimiseen. Saamme selville mainoksiamme napsauttaneiden käyttäjien kokonaismäärän ja heidän suorittamansa toimet. Emme saa mitään tietoja, joiden avulla voisimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää tunnistamiseen evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita.

Googlen konversioseurannan käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu analysoida käyttäjien käyttäytymistä optimoidakseen sekä verkkosivustonsa että mainontaansa. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Googlen konversioseurannasta on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Facebook Pixel

Tämä verkkosivusto käyttää Facebookin kävijätoimintapikseliä konversioiden mittaamiseen. Palvelun tarjoaja on Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin mukaan kerättyjä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Näin voidaan seurata sivun kävijöiden käyttäytymistä sen jälkeen, kun heidät on Facebook-mainosta klikkaamalla ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle. Näin voidaan arvioida Facebook-mainosten tehokkuutta tilastollisia ja markkinatutkimustarkoituksia varten ja optimoida tulevia mainostoimenpiteitä.

Kerätyt tiedot ovat anonyymejä meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä, emmekä voi tehdä mitään johtopäätöksiä käyttäjien henkilöllisyydestä. Facebook kuitenkin tallentaa ja käsittelee tiedot, jotta yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja jotta Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa, kuten direktiivissä Facebookin tietojen käyttökäytäntö voi käyttää. Näin Facebook voi näyttää mainoksia Facebook-sivuilla ja Facebookin ulkopuolella. Sivuston ylläpitäjänä emme voi vaikuttaa tähän tietojen käyttöön.

Facebook-pikselin käyttö perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tehokkaisiin mainostoimenpiteisiin, mukaan lukien sosiaalinen media. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty (esim. suostumus evästeiden tallentamiseen), käsittely tapahtuu yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Siltä osin kuin henkilötietoja kerätään verkkosivustollamme tässä kuvatun työkalun avulla ja välitetään Facebookille, me ja Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti, olemme yhdessä vastuussa tästä tietojenkäsittelystä (DSGVO 26 artikla). Yhteinen vastuu rajoittuu yksinomaan tietojen keräämiseen ja niiden toimittamiseen Facebookille. Facebookin suorittama käsittely, joka tapahtuu tietojen toimittamisen jälkeen, ei kuulu yhteiseen vastuuseen. Meille yhteisesti kuuluvista velvoitteista on sovittu yhteisessä käsittelysopimuksessa. Löydät sopimuksen tekstin osoitteesta: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaan olemme vastuussa yksityisyystietojen antamisesta Facebook-työkalua käytettäessä ja työkalun yksityisyydensuojan toteuttamisesta verkkosivustollamme. Facebook vastaa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Voit vaatia Facebookin käsittelemiä tietoja koskevia rekisteröidyn oikeuksia (esim. tietopyyntöjä) suoraan Facebookilta. Jos vaadit rekisteröidyn oikeuksia meiltä, olemme velvollisia välittämään ne Facebookille.

Lisätietoja yksityisyytesi suojaamisesta löydät Facebookin tietosuojakäytännöistä: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös käyttää "Mukautetut kohderyhmät" -remarkkinointitoimintoa mainonnan asetukset -alueella osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen poista käytöstä. Tätä varten sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttöperusteisen mainonnan käytöstä European Interactive Digital Advertising Alliancen verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet kyseisen sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettuja tietoja käsitellään yksinomaan suostumuksesi perusteella (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeessä olevan "poista tilaus"-linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilytämme tiedot, jotka annat uutiskirjeen vastaanottamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja ne poistetaan uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen tai kun käyttötarkoitus on lakannut olemasta voimassa. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteet uutiskirjeiden jakelulistalta oman harkintamme mukaan oikeutetun etumme puitteissa DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

Tämä ei vaikuta tietoihin, jotka olemme tallentaneet muihin tarkoituksiin.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja tallennamme sähköpostiosoitteesi tarvittaessa mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme täyttää lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähetettäessä (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan säilyttämistä ei ole rajoitettu ajallisesti. Voit vastustaa tietojen tallentamista, jos etusi on tärkeämpi kuin oikeutettu etumme.

7. liitännäiset ja työkalut

Font Awesome (paikallinen hosting)

Tämä sivusto käyttää Font Awesomeia fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Font Awesome on asennettu paikallisesti. Yhteyttä Fonticons, Inc:n palvelimiin ei muodosteta.

Lisätietoja Font Awesomeista on Font Awesomein tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://fontawesome.com/privacy.

Google Maps

Tämä sivusto käyttää karttapalvelu Google Mapsia. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Mapsin toimintojen käyttäminen edellyttää IP-osoitteesi tallentamista. Nämä tiedot siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan sinne. Tämän sivuston tarjoaja ei voi vaikuttaa tähän tiedonsiirtoon. Jos Google Maps on aktivoitu, Google saattaa käyttää Google Web Fonts -fontteja fonttien yhtenäistä esittämistä varten. Kun Google Mapsia kutsutaan, selaimesi lataa tarvittavat web-fontit selaimesi välimuistiin, jotta tekstit ja fontit voidaan näyttää oikein.

Google Mapsia käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi ja jotta verkkosivustolla ilmoittamamme paikat löytyisivät helposti. Tämä on DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukainen oikeutettu etu. Siltä osin kuin vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohtaiset tiedot löydät täältä: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ja https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Käytämme "Google reCAPTCHA" (jäljempänä "reCAPTCHA") tällä verkkosivustolla. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

ReCAPTCHA:n tarkoituksena on tarkistaa, onko tietojen syöttö tällä verkkosivustolla (esimerkiksi yhteydenottolomakkeessa) ihmisen vai automaattisen ohjelman tekemä. Tätä tarkoitusta varten reCAPTCHA analysoi verkkosivuston kävijän käyttäytymistä eri ominaisuuksien perusteella. Tämä analyysi alkaa automaattisesti heti, kun verkkosivuston kävijä tulee verkkosivustolle. Analyysia varten reCAPTCHA arvioi erilaisia tietoja (esim. IP-osoite, verkkosivukävijän verkkosivulla viettämä aika tai käyttäjän tekemät hiirenliikkeet). Analyysin aikana kerätyt tiedot välitetään Googlelle.

ReCAPTCHA-analyysit suoritetaan täysin taustalla. Verkkosivuston kävijöille ei ilmoiteta, että analyysi on käynnissä.

Tietojen tallentaminen ja analysointi perustuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu suojella verkkotarjouksiaan väärinkäytöksiltä, automaattiselta vakoilulta ja roskapostilta. Siltä osin kuin asianmukaista suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Google reCAPTCHA:sta on Googlen tietosuojakäytännössä ja Googlen käyttöehdoissa, jotka löytyvät seuraavista linkeistä: https://policies.google.com/privacy?hl=de ja https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Sähköisen kaupankäynnin ja maksujen tarjoajat

Käsittelytiedot (asiakas- ja sopimustiedot)

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilötietoja vain siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä oikeussuhteen perustamiseksi, sisällöksi tai muuttamiseksi (inventaariotiedot). Tämä tapahtuu DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämistä tai sopimusta edeltäviä toimenpiteitä varten. Keräämme, käsittelemme ja käytämme tämän verkkosivuston käyttöä koskevia henkilötietoja (käyttötiedot) vain siltä osin kuin se on tarpeen, jotta käyttäjä voi käyttää palvelua tai jotta käyttäjältä voidaan laskuttaa.

Kerätyt asiakastiedot poistetaan tilauksen päätyttyä tai liikesuhteen päätyttyä. Lakisääteiset säilytysajat pysyvät ennallaan.